2009:

Privatpraktiserende advokat.

2007:

Konstituert tingrettsdommer Aust-Telemark tingrett.

2005:

Dommerfullmektig Tinn og Heddal tingrett.

2003:

Førstekonsulent Nærings- og Handelsedepartementet.

2007:

Advokatbevilling.

2004:

Cand. Jur – Universitetet i Oslo.

2003:

LLM.Oec.Int – Martin Luther Universität Halle-Wittenberg.

ADVOKATFIRMAET BERGBY AS

Driftskonto: 1503.51.23978
Org.nr. 914 179 025 – MVA
Epost: bergby@advokatene-notodden.no