1988:

Privatpraktiserende advokat.

1986:

Dommerfullmektig Kongsberg tingrett.

1985:

Politifullmektig Ringerike politidistrikt.

1982:

Førstekonsulent Justisdepartementet.

1988:

Advokatbevilling.

1982:

Cand. Jur – Universitetet i Oslo.

ADVOKAT BORGAR VEIDING

Driftskonto 5161.05.14816
Org.nr. 983 409 105 – MVA
Epost: veiding@advokatene-notodden.no