ADVOKATENE NOTODDEN

VEIDING | FRISAK WALLIN| SLETTEBØ | JONASSEN

 

Borgar Veiding

Borgar Veiding

Silje Frisak Wallin

Silje Frisak Wallin

Øystein Slettebø

Øystein Slettebø

Eirik S. Jonassen

Eirik S. Jonassen

Sekretær - Kari Solli

Sekretær - Kari Solli

Telefon: 35 02 90 30
post@advokatene-notodden.no

Om oss

Advokatene Notodden holder til i trivelige lokaler i Telegata 4B, sentralt i Notodden. Kontorfellesskapet består av fire advokater og en sekretær: Kari Solli som bl.a. betjener vårt sentralbord. Hun er som oftest den du møter først ved henvendelse til vårt kontor.

Fagområder

Advokatene har bred erfaring fra domstol, forvaltning, politi mv. Se nærmere beskrivelse under den enkelte advokat. Vi bistår både private og næringsdrivende innenfor en rekke fagområder, herunder avtalerett, fast eiendom, familie-, arv- og skifterett, strafferett (forsvarer/bistandsadvokat), konkurs, arbeidsrett, barnevern og forsikring.

Prisinformasjon

Våre honorarer for advokattjenester beregnes med utgangspunkt i timepris fra kr. 2000 – 2500 med tillegg av merverdiavgift. Størrelsen på honoraret vil hovedsakelig beregnes ut fra medgått tid, men beregning skjer også på grunnlag av kriterier som omfang, kompleksitet og sakens art. Nærmere informasjon for beregning av salær kan fås ved henvendelse til vedkommende advokat.

l

Fri rettshjelp

Dersom du har krav på fri rettshjelp, vil vi beregne våre honorarer ut fra de priser som gjelder for dette. I de fleste typer saker hvor det gis fri rettshjelp, er det normalt en forutsetning at søker har inntekt og formue under grensene lovgiver har bestemt.

Straffesaker

I de fleste straffesaker vil retten dekke honorar for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale. For bistand under etterforskningen dekker klienten normalt selv kostnadene til egen forsvarer, med mindre retten har oppnevnt forsvarer under etterforskningen.

Forsikringsdekning

Mange forsikringer inneholder såkalt rettshjelpsforsikring. Dette innebærer at deler av honoraret vil kunne kreves refundert fra forsikringsselskapet.

Advokatene Notodden

Kontakt oss:

Telefon: 35 02 90 30

Åpningstid: 08:30 – 15:30

Epost:
post@advokatene-notodden.no

Besøksadresse:
Telegata 4B, 3674 Notodden

Postadresse:
Postboks 146, 3672 Notodden