post@advokatene-notodden.no

Dine advokater

i Telemark

Velkommen til Advokatene Notodden

Vi yter juridisk bistand til små og mellomstore bedrifter, privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste rettsområder. Vi tilbyr også eiendomsmegling.

Kontorfellesskapet består i dag av 3 advokater og en kontormedarbeider. Vi har kontor i Telegata på Notodden og i Storgata på Rjukan.

Vi tilbyr juridiske tjenester av høy faglig kvalitet. Vi har god lokalkunnskap om vårt område og tilstreber å utføre våre oppdrag effektivt og til konkurransedyktige priser.

Fast eiendom

Vi bistår med saker innenfor fast eiendom

Strafferett

Vi påtar oss oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat.

Avtalerett, bygg og entrepriserett

Konkursbo, arbeidskontrakter, force majeure, etc

Barnerett

Vi bistår private parter i saker etter barneloven og i saker etter barnevernsloven.

Familie, arv og skifte

Vi bistår med problemstillinger innen familierett, arverett og skifterett.

Eiendomsmegling

Eirik S. Jonassen har rett til å drive eiendomsmegling fra Finanstilsynet

Timepris pris for private klienter varierer fra kr. 2.100,- + mva til 2.600 + mva.

Timepris for næringsdrivende er kr. 2.600 + mva.

Timepris for eiendomsmegling fra kr. 1.800,- eks.mva. per time eller fastpris/provisjon etter avtale

I straffesaker hvor det oppnevnes forsvarer, bistandsadvokat og i enkelte barnevernssaker vil staten dekke honoraret.

Vi vil undersøke hvorvidt du har krav på fri rettshjelp eller forsikringsdekning som kan dekke hele eller deler av honoraret.

Klienten vil motta en oppdragsbekreftelse ved begynnelsen av hvert oppdrag, hvor det blir opplyst hvilke timesats som blir lagt til grunn og hvordan salæret beregnes.