post@advokatene-notodden.no

Advokatene Notodden

Øystein Slettebø

Øystein Slettebø arbeider særlig innenfor feltene eiendomsrett, kontraktsrett, strafferett og oppdrag som bobestyrer for dødsbo og konkurs. Han prosederer jevnlig saker for retten og deltar i forhandlinger både i og utenfor domstolene. Øystein bistår både private, næringsdrivende og det offentlige, og har også erfaring som voldgiftsdommer.

Tlf. 456 60 443
E-post: slettebo@advokatene-notodden.no
Foretak: Advokatfirmaet Slettebø AS, org.nr.: 924 301 767

Slettebø arbeider med:
 • Jordskiftesaker, herunder grensefastsetting, rettigheter og skjønn
 • Tomtefeste
 • Entreprisesaker, både profesjonell- og forbrukerentreprise
 • Håndtverkertjenester
 • Mangelsaker etter avhendingsloven
 • Husleietvister
 • Strafferett
 • Bobestyreroppdrag, både dødsbo og konkurs
 • Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett
 • Bistand til eierseksjonssameier og borettslag.
2015 – d.d Advokat – Privatpraktiserende advokat
2013 – 2015 Advokatfullmektig
2013 Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
2022 – d.d Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget
2019 – 2023 Utvalgsleder, Utvalgs for plan, teknikk og nærings, Midt-Telemark kommune
 
Øystein Slettebø
Silje Frisak

Silje Frisak Wallin

Silje Frisak Wallin arbeider særlig innenfor feltene barne- og familierett, barnevernsrett, strafferett, eiendomsrett, tvisteløsning, og oppdrag som bobestyrer for dødsbo. Hun prosederer jevnlig saker for retten og deltar i forhandlinger både i og utenfor domstolene. Hun bistår private klienter samt næringsdrivende.

Tlf. 922 48 375

E-post: frisak@advokatene-notodden.no

Foretak: Advokat Frisak Wallin AS, org.nr.: 927 213 990

 

Frisak Wallin arbeider med:
 • Barnefordelingssaker
 • Familiesaker, arv, oppgjør etter endt ekteskap/samboerforhold, testament og fremtidsfullmakt
 • Strafferett – bistandsadvokat og forsvarer
 • Bobestyreroppdrag, dødsbo
 • Forsikring
 • Tvangssalg
2018 – d.d Advokat – Privatpraktiserende advokat
2016 – 2018 Advokatfullmektig – Advokat Borgar Veiding
2016 – 2016 Advokatfullmektig – Vardia Forsikring AS
2009 – 2016 Saksbehandler, 2010 Jurist, 2014 advokatfullmektig Crawford & Company.
2005 – 2010 Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen.
 

Eirik Sannes Jonassen

Eirik S. Jonassen arbeider særlig innenfor eiendomsmegling og eiendomsrett. Eirik bemanner kontoret på Rjukan flere dager i uken, i tillegg til at han har kontordager på Notodden. Eirik bistår både private og næringsdrivende.

Tlf: 414 74 892
E-post: jonassen@advokatene-notodden.no
Foretak: Advokat Eirik Sannes Jonassen, org.nr.: 924 622 083

Jonassen arbeider med:

 • Fast eiendom
 • Eiendomsmegling 
 • Avtalerett
 • Selskapsrett
 • Arv
 • Testament
 • Dødsbo skifte
 • Fremtidsfullmakt
2020 – d.dPrivatpraktiserende
advokat
2014-2020Advokatfullmektig
2013Master i rettsvitenskap

 

Kari S. Solli

Kontormedarbeider

Kari S. Solli har lang erfaring som kontormedarbeider ved advokatkontoret. Hun har tidligere jobbet for advokat Haukås og advokat Borgar Veiding. Kari bistår advokatene med den praktiske gjennomføringen av en rekke saker, og er enkelt tilgjengelig for våre klienter per telefon, dersom advokatene er på arbeid utenfor kontoret, slik at beskjeder kan videreformidles via henne.