post@advokatene-notodden.no

Advokatene Notodden

Fast eiendom

Vi bistår med saker innenfor fast eiendom, herunder:

 • Mangler ved eiendomsoverdragelser
 • Tomtefeste
 • Eiendomsgrenser
 • Rettigheter i fast eiendom, f.eks. veirett, fiskerett etc.
 • Nabosaker
 • Jordskifte og skjønnssaker
 • Eiendomsutvikling
 • Plan- og bygningsrett
 • Sameie
 • Eierseksjonssameier og borettslag

Strafferett

Vi påtar oss oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat.

Dersom du mistenkes for å ha begått en straffbar handling, har du rett til å la deg bistå av en forsvarer av eget valg på ethvert stadium av saken. I de fleste tilfeller vil det offentlige dekke kostnadene til forsvarer, men unntak av mindre lovbrudd.

Vi bistår under hele saken, altså både under politiavhør, under etterforskningen, ved varetektsfengsling og under en eventuell hovedforhandling. 

Er du utsatt for en straffbar handling, og får status som en fornærmet i en straffesak, vil det i mangel tilfeller utløse rett på bistandsadvokat. Det samme gjelder dersom du er etterlatt/nærstående etter et dødsfall som følge av en mulig straffbar handling.

Vi bistår med råd ved anmeldelse, bistår i avhør og under etterforskningen, samt er med i retten og fremmer eventuelle erstatningskrav. Vi hjelper med å påklage en eventuell henleggelse av saken.

Avtalerett, bygg og entrepriserett

Vi bistår både det private, offentlige og næringslivet innenfor avtalerett.
Vi bistår med utarbeidelse av avtaler, kontraktsforhandlinger, gjennomføring, tolkning av kontraktsvilkår, kontraktsbrudd og tvistesaker for domstolene.

Vi tar blant annet saker om:

 • Bygge- og entrepriseoppdrag, herunder totalentreprise, underentreprise, prosjektering mv.
 • Forbrukerentreprise etter Bustadoppføringslova.
 • Håndverkertjenester.

Barnerett

Vi bistår private parter i saker etter barneloven og i saker etter barnevernsloven og leter alltid etter den løsning av saken som er best for barnet.

I barnevernssaker representerer vi barnet selv, eller foreldrene til barnet i møter med barnevernet, barneverns- og helsenemnda eller domstolene.

Familie, arv og skifte

Vi bistår med problemstillinger innen familierett, arverett og skifterett. Vi er tre advokater innen dette fagområdet har bred erfaring og kompetanse. Vi leter alltid etter gode løsninger for våre klienter.

Rådgivningen vår omfatter blant annet:

 • Testament
 • Ektepakt
 • Fremtidsfullmakt
 • Samboeravtale
 • Skifteoppgjør mellom ektefeller/samboere
 • Skifteoppgjør ved dødsfall og dødsbobehandling
 • Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte

Eiendomsmegling

Eirik S. Jonassen har mange års erfaring med eiendomsmegling og driver mye med dette ved siden advokatpraksisen. Ved eiendomsmegling, påtar advokaten seg den fullstendige jobben med å markedsføre din eiendom, avholde budrunde samt håndtere oppgjøret mellom kjøper og selger. Han har muligheter for digital signering og innsending av elektronisk skjøte.

Oppgjørsmegling:

Skal du selge eiendom og har funnet/ønsker å finne kjøper selv? Oppgjørsmegling er et rimelig alternativ til eiendomsmegling hvor du likevel kan få juridisk bistand i en avgjærende fase av overdragelsen selv om du har stått for markedsføring og budrunde selv.